นพ. พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกทม. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษายาทินอฟโฟเวีย ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอดส์ และนางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมแถลงผลการศึกษาการใช้ยาทินอฟโฟเวีย เพื่อต้านไวรัสเอดส์ ภายหลังมีผลวิจัยพบว่า การกินยาทินอฟโฟเวียต้านเชื้อเอชไอวีทุกวันจะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

นพ.ขจิต กล่าวว่า กทม. กระทรวงสาธารณะสุข และศูนย์ควบคุมและป้องปันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา(ซีดีซี) ได้ประกาศผลการศึกษา พบว่าการใช้ยาต้านไวรัสโดยการรับประทานทุกวันในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดยาที่ยังไม่ติดเชื่อเอชไอวีสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื่อเอชไอวีได้ร้อยละ 74 และยังพบว่าการรับประทานอย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ที่กินยาไม่สม่ำเสมออีกด้วย ทั้งนี้ การศึกษาถือเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ที่ยังไม่ติดเชื่อเอชไอวีรับประทานยาต้านไวรัสก่อนการติดเชื่อ หรือเรียกว่าการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้มีโอกาสสัมผัสเชื้อโดยการใช้เข็มฉีดยา

อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด