นักวิจัยแสดงความยินดี หลัง ครม. หันมาพิจารณา กัญชา ในแง่ของพืชเศรษฐกิจ พร้อมแนะแยกแยะใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม มากกว่าระบุเป็นยาเสพติด เพราะมีฤทธิ์ต่ำมากและควบคุมได้

เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รศ.อาคม กาญจนประโชติ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงานฝ่ายพืชไร่ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวภายหลังทราบว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่ง เสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เมื่อ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ในฐานะนักวิจัยมีความยินดีมากที่ ครม. เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ของพืชกัญชง จากในอดีตที่กัญชงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก่อน

อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่

สมัครสมาชิก แจ้งเตือนทุกเดือน IDPC จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด