รร.เดอะสุโกศล 14 พ.ค.- คณะผู้วิจัย "คำให้การของผู้หญิงที่ถูกพิพากษาในคดียาเสพติด" แนะรัฐทบทวนการพิจารณาโทษขนยาเสพติดข้ามแดน การอนุญาตล่อซื้อยาเสพติด และการใช้ข้อมูลจากสายลับในกระบวนการพิจารณาคดี หลังผู้หญิงต้องโทษคดียาเสพติดมากขึ้นถึงร้อยละ 80-90 จากกรณีการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

รศ.นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะผู้วิจัย "คำให้การของผู้หญิงซึ่งถูกพิพากษาว่ากระทำผิดในคดียาเสพติด" เปิดเผยผลงานวิจัยว่า ทุกวันนี้ผู้หญิงเข้าไปสู่เรือนจำเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดประมาณร้อยละ 80-90 เนื่องจากผู้หญิงอาจเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ถูกทำให้กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม ในคดียาเสพติด หรืออาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้หญิงอาจตกเป็นเหยื่อหรือแพะรับบาปของการจับกุมและการสอบสวนเพราะขาดความ รู้ หรืออยู่ในสถานะที่ไม่มีทางต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมได้    

รศ.นภาภรณ์ กล่าวว่า เจตจำนงของรัฐด้วยการประกาศสงครามกับยาเสพติด และมักเชื่อว่าการปราบปรามอย่างรุนแรงจะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  แต่ในสภาพสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน มีการสร้างภาพที่เลวร้ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยา และนำเสนอแนวทางปราบปรามที่รุนแรงสุดขั้ว บดบังหรือบิดเบือนสถานการณ์จริงเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีความหลากลาย นำไปสู่การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลร้ายในด้านอื่นๆ อย่างคาดไม่ถึง เช่น การจำคุกจำนวนมาก และสิ่งเหล่านี้มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่

สมัครสมาชิก แจ้งเตือนทุกเดือน IDPC จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด