สำหรับคำถามทั่วไป กรุณาอีเมล์มาที่:

contact@idpc.net

ที่อยู่ติดต่อ:

International Drug Policy Consortium
Fifth Floor
124-128 City Road
London, EC1V 2NJ
United Kingdom

โทรศัพท์: +44 (0) 20 7324 2975 / +44 (0) 20 7324 2996 / +44 (0) 20 7324 2976
โทรสาร: +44 (0) 20 7324 2977
อีเมล์: contact@idpc.net